Mobilny #15

Środa 7:30-12:30

STARA KISZEWA – targowisko przy ul. Konarzyńskiej