•KOMUNIKAT WS. ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM•

W związku z panującym na terenie Naszego kraju koronawirusem SARS
Cov-2 wywołujący chorobę COVID-19 w ramach zarządzania kryzysowego
wdrażamy procedury mające na celu zabezpieczyć Nasze oraz Państwa
bezpieczeństwo.

Wobec powyższego, mając na uwadze specyfikę branży w zakładzie produkcyjnym
ograniczyliśmy dostęp osób z zewnątrz.

Odbiór własny z zakładu jest niemożliwy. W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka
dostawy będą realizowane tylko i wyłącznie transportem własnym.

W zakładzie oraz placówkach detalicznych wdrożono kampanię informacyjną mającą na
celu uświadamianie pracowników w jaki sposób ograniczać ryzyko zakażenia wirusem oraz
jak postępować w przypadku pojawienia się objawów choroby.

Pracownicy zostali wyposażeni w dodatkowe środki dezynfekcji oraz ochrony indywidualnej
a także wprowadziliśmy dodatkowe procedury dezynfekcji rąk oraz urządzeń
obsługiwanych przez Nasze ekspedientki, w tym także drzwi, klamek tzw. punktów
potencjalnego zagrożenia.