•Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich •

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności zakładu w wyniku wdrożenia innowacji procesu oraz technologii poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz systemu do zarządzania i sterowania produkcją” mająca na celu wprowadzenie do zakładu innowacyjności procesu oraz technologii, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.